Managing Partners

Kenji SUGIMURA
Koji SUGIMURA

Executive Directors

Tatsuya SAWADA
Executive Director
Reiko BABA
COO / Exective Director of Business Management
Kazuyuki TOMITA
Executive Director of Patent Prosecution
Tetsuo SATO
Executive Director of Technology

Directors

Kengo YOSHIDA
Kenichi SHIMOJI
Akihito OKURA
Yuta TERASHIMA
Makoto FUKUO
Keisuke KAWAHARA
Tetsuo TSUKANAKA
Yamato OKANO
Osamu SUZUKI
Takayoshi KAWAI
Kyoichi SAITO
Haruo AWANO
Kenichi NAKAYAMA
Stephen SCOTT

Deputy Directors

Hitomi YUKI
Yuko MURAMATSU
Yusuke YAMAGUCHI
Hiroshi IKEDA

Senior Managers

Hayato MAEDA
Koichiro JIN
Yuro YOSHIZAWA
Shin TSUBOUCHI
Koji KAKINUMA
Rintaro TAKAHASHI
Kenichiro KATAOKA
Toshio FUKUI
Hidetoshi KINEHARA
Yasuyuki KOMATSU

Managers

Tatsuya TANAKA
Reia ITO
Kengo SAKO
Masahiro OHTA