Managing Partners

Kenji SUGIMURA
Patent Attorney
Koji SUGIMURA
Attorney at Law

Technical Officers

Tetsuo TSUKANAKA
Chief Technical Officer
Tatsuya SAWADA
Executive Technical Officer
Kazuyuki TOMITA
Executive Technical Officer

Global/Intellectual Property Operations

Takayoshi KAWAI
Haruo AWANO

Electric, Communication,
Information and Optics

Akihito OKURA
Kenichi SHIMOJI
Kyoichi SAITO
Makoto FUKUO
Yamato OKANO
Stephen SCOTT
Shin TSUBOUCHI
Yuro YOSHIZAWA
Hidetoshi KINEHARA
Masahiro OHTA
Masaaki ISHIKAWA
Hiromitsu ISHII
Toshiki SUZUKI
Kazushige UTSUMI
Emi KIMIZUKA
Keita TSUJI
Miku SHIOKAWA
Daisuke HASHIMOTO
Yuki SUZUKI
Masayo KAYAMA
Shingo KITAMURA

Advanced Science and Physics

Kengo YOSHIDA
Yusuke YAMAGUCHI

Construction, Technological and Mechanical

Yasuyuki KOMATSU
Osamu SUZUKI
Kenichiro KATAOKA
Tatsuya TANAKA
Reia ITO
Akiyoshi IROBE
Koutaro SAKAMOTO
Kiyoshi MANOH
Manami SUZUKI

Chemical and Material

Yuta TERASHIMA
Keisuke KAWAHARA
Hitomi YUKI
Hiroshi IKEDA
Rintaro TAKAHASHI
Toshio FUKUI
Koji KAKINUMA
Kengo SAKO
Hirotatsu TAURA
Masaki KATO
Nobuyuki ICHIEDA
Kaori OSHIMA
Mutsumi TANAKA
Kosuke MIYATANI
Noboru HIRO
Akiko MIZUMA
Hiromitsu KISHI
Mutsuya YAMAMOTO
Sahoko ITO

Chemical, Pharmaceutical and Life Science

Koichiro JIN
Takao INOUE

Trademarks and Designs

Kenichi NAKAYAMA
Yuko MURAMATSU
Takahiro NISHIO
Hisaya KADOTA
Eitetsu BOKU
Tsuyoshi FUJIMOTO

Prosecution Legal Formality